PROGRAMIN AMACI*

Programın amacı KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ'lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmaktır. Program üst limiti 300.000 TL'dir. (210.000 TL Geri Ödemesiz, 90.000 TL Geri Ödemeli)

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ*

-Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay olarak belirlendi.

-Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.

-Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.

-İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.

-Desteklenecek proje giderleri ve üst limitleri tablosu aşağıda yer alıyor.

Gider AdıDestek Üst Limiti (TL)
Personel Gideri90.000
Teçhizat ve Donanım Giderleri50.000
Yazılım50.000
Tanıtım Giderleri100.000
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri150.000
Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri100.000
Hizmet Alım Giderleri100.000

Yorumlar (0)

Yorum yaz